REFERENCE:

  

Sladovny skupiny Soufflet:


Sladovna Prostějov - dodávky dopravních cest, dodávky ND pro opravy
stroj. technol. zařízení
Sladovna Kroměříž - výroba a montáž nerezových náduvníků, výroba a montáž nerezových hvozdových komínů a topenišť
Sladovna Hodonice - výroba a montáž automatického nastírání na 3ks hvozdů, výroba a montáž nerez. šnekových dopravníků ŠD630 a hradítek, výroba a montáž nerezových hvozdových komínů a topenišť
Sladovna Nymburk - dodávky zařízení pro rekonstrukci klíčírny
Silo Ivanovice - dodávky ND pro opravy dopravních cest

Ostatní sladovny:


Sladovna Michalovce SR - dodávka aut. nastírání pro rekonstrukci hvozdu
Sladovna Levice SR- dodávka aut. nastírání pro rekonstrukci hvozdu
Sladovna Trnava SR- dodávka aut. nastírání pro rekonstrukci hvozdu
Sladovna Plzeňského Prazdroje - dodávky a montáž technol. zařízení sladovny Sladovna Velké Popovice - zásobní silo sladu, kompletní výroba a montáž

  

Pivovar Litovel - opravy ležáckých tanků, dodávka tlak. nádob, silo na mláto,
dopravní cesty sladu ( šnekové dopravníky, elevátory)
Pivovar Holba Hanušovice - výroba a montáž zásobních sil sladu
vč. dopravních cest
Pivovar Černá Hora - dodávka a montáž zásobníků sladu a zásobníku na mláto
Malé pivovary - Ing. Krýsl - dodávky nerezových tanků

  

Lihovar Kojetín - výroba a opravy zařízení, dodávky tlakových nádob a míchadel
Alibona Litovel - výroba a montáže konzervárenské technologie
(pračka kořenové zeleniny, odsávání nad linky, zásobníky), dodávky a montáž
pro kotelnu (výměníky spaliny/voda, zásobníky TUV, ocelové konstrukce),
dodávky a montáže pro ČOV (separátor, potrubí), dodávky pro pálenici
Pálenice Těšetice - výroba a montáž zásobníků likérů

  

CU Opava - opravy a dodávky lapače kamene a chrástu
CU Hrušovany - výroba sběrače šťáv, výroba nerezových průhledítek
CU Litovel - dodávka dopravníků lapače kamene a chrástu

  

Nestlé Zora Olomouc - výroba zásobníků tekuté čokolády 5 tun s míchadlem
a vyhříváním, nerezové zásobníky surovin, tlakové nádoby
Opavia Opava - nerezové zásobníky surovin pro výrobu oplatků

  

Olma Olomouc - tepelný výměník spaliny / vzduch pro sušení mléka,
nerezové šnekové dopravníky, potrubní díly

  

Koksovna Svoboda Ostrava - výroba a dodávka aparátů odsíření výroby koksu (zásobníky kyseliny sírové, sila, tanky)
Eza Šumperk - výroba zásobních sil pro výrobu eternitu, ocelové konstrukce, šnekový dopravník
Deza Valašské Meziříčí - výroba ocelového dvouplášťového komínu
pr. 3,5m x 40m
Enetex DES Olomouc - výroba spalovacích komor, reaktorů, filtrů a potrubních dílů
Jelínek trading Olomouc- výroba a dodávka zásobníků surovin, homogenizačních zásobníků, šnekových dopravníků, plošin a dílů speciálních zařízení renovace surovin
Tabo CS Olomouc - zařízení pro krematoria, výroba a dodávky ze speciálních nerezových žárově odolných materiálů, komíny, klapky, potrubní díly, výměníky
M.L.S. Holice – výroba a dodávka přípravků a jednoúčelových strojů a zařízení (okapové vany, impregnační koše, rošty, pecní vozy atd. )

  

Vakuum Bohemia Jihlava - výroba a dodávka ležatých a stojatých vakuových zásobníků
Busch Vakuum Brno - výroba a dodávka ležatých a stojatých vakuových zásobníků

poslední aktualizace : 18. března 2010