PRODUKTY:

    Naše firma se svou výrobou orientuje na dodávku strojů a zařízení pro:
a) sladovny

- dodávky investičních celků výroby sladu od příjmu ječmene,máčení, klíčení,
   hvozdění, skladování,expedice
- dopravní cesty – šnekové dopravníky, pásové dopravníky, elevátory
- náduvníky, zásobníky, sila
- zařízení hvozdů, automatické nastírání, rámy lísek
- potrubní systémy
- splavkové hospodářství
  Všechny výrobky je možno dodat jak v provedení z uhlíkové oceli tak nerezové.

b) Konzervárny a lihovary

- zásobníky konzerv. produktu
- potrubní systémy
- díly čistíren odpadních vod, míchadla
- tlakové zásobníky a vzdušníky, vakuové zásobníky, autoklávy
- šnekové dopravníky, pásové dopravníky
  Všechny výrobky je možno dodat jak v provedení z uhlíkové oceli tak nerezové.

c) Cukrovary

- opravy parních kotlů
- šnekové dopravníky, třídiče řepy a kamení tzv. Sokolováky - lapače chrástu
- šnekové dopravníky,

d) ČokolÁdovny

- míchací zásobníky s obvod. vyhříváním do objemu 5 000 kg tekuté čokolády
- maloobjemové míchací zásobníky s vyhříváním pláště
- tlakové nádoby a vzdušníky, vakuové zásobníky, autoklávy
- dopravní cesty – šnekové a pásové dopravníky,
  Všechny výrobky je možno dodat jak v provedení z uhlíkové oceli tak nerezové.

e) PrŮmyslovÉ zÁvody

- zásobníky kameniva
- sila
- ocelové konstrukce
- aparáty pro úpravu technologie výroby surovin
- spalovací komory plynů pro ekologické systémy
- tepelné výměníky
- vodárenské aparáty, tlakové zásobníky
  Všechny výrobky je možno dodat jak v provedení z uhlíkové oceli tak nerezové.

f) a ostatní odvětví

Zde jsme schopni nabídnou jak kusovou a sériovou výrobu všech strojů a zařízení
z naší produkce, tak výrobu dle dokumentace nebo požadavku zákazníka.
Pokud má zákazník vlastní dokumentaci, potom mu na jejím základě vypracujeme
nabídkovou cenu. Pokud dokumentaci nemá, jsme schopni takovou dokumentaci
vypracovat.

::: upozornění :::

Všechny strojní výrobky a tlakové nádoby splňují příslušná ustanovení
jednotlivých nařízení vlády, která se na ně vztahují, je k nim vydáno ES
prohlášení o shodě
a jsou označeny značkou CE.

poslední aktualizace : 18. březen 2010