::: ŠNEKOVÉ DOPRAVNÍKY   ::: TLAKOVÉ NÁDOBY   ::: ZÁSOBNÍKY   ::: SILA   ::: VÝMĚNÍKY   ::: SPALOVACÍ KOMORY :::

STROJÍRNY ČÍHAL, spol. s r.o.

O FIRMĚ:

Firma Strojírny Číhal Olomouc, spol. s r.o. je pokračovatelem strojírenské výroby a montáží v rámci minulého začlenění do koncernu STROJOBAL a později MOPOS OLOMOUC.
Společnost byla založena v roce 1991 a v roce 1993 byla v rámci částečné restituce privatizována ze společenství Mopos.
Stavy pracovníků se postupně stabilizovaly ze 110 pracovníků na současný stav 30 kmenových pracovníků.
Firma pracuje v pružném výrobním režimu kusové výroby a dodávek. Výrobní činnost Strojíren Číhal Olomouc je různorodá a reaguje na požadavky měnícího se trhu.

ZAMĚŘENÍ VÝROBY JE ORIENTOVÁNO NA:

- vlastní výrobní produkci,
- výrobu dle výrobní dokumentace odběratelů a to jak celků tak dílčích položek.

VÝROBA JE REALIZOVÁNA PRO:

- průmyslové závody – koksovny, štěrkovny, zásobárny a úpravny vody,
- potravinářské závody - sladovny, konzervárny ,cukrovary, lihovary, čokoládovny,
- ekologické projekty,
- individuální požadavky.

VÝROBNÍ PROFESE JSOU ZASTOUPENY NÁSLEDOVNĚ:

- zámečníci,
- svařeči,
- státní svařeči,
- obraběč kovů – soustružník / frézař,
- montéři.

TECHNICKÉ PROFESE JSOU ZASTOUPENY TAKTO:

- konstrukér,
- technolog,
- dílenský mistr,
- zásobovač,
- revizní technik tlakových nádob.

POSKYTUJEME TAKÉ PORADENSKOU TECHNICKOU ČINNOST
A KONZULTACE V RÁMCI PŘÍPRAVY TECHNOLOGICKÝCH PROJEKTŮ.